Oude begraafplaats
De Pinkel

anbi logo


Wat is ANBI ?Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting op voorwaarde, dat het totale bedrag aan giften minimaal € 60,- bedraagt en dat het hoger is dan 1% van het drempelinkomen.

Voor een culturele ANBI geldt bovendien, dat de gift voor 125% voor aftrek in aanmerking komt. Doet u b.v. een gift van € 100, dan bedraagt de aftrek € 125.

Op 12 maart 2019 heeft de belastingdienst gemeld dat de stichting "Oude begraafplaats De Pinkel" kan worden aangemerkt als culturele ANBI met ingang van 21 februari 2018.

Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene leden. Dit zijn allen onbezoldigde vrijwilligers.