Oude begraafplaats
De Pinkel
logo

  Hoe kunt u het register gebruiken:Bij gebruik van PC of laptop:

Bij gebruik van een Tablet:

Ga naar: REGISTER

Meer informatie:

De informatie in het register op deze website is beperkt, zoals:

    - Naam.
    - voornamen.
    - geboortedatum.
    - datum van overlijden.
    - leeftijd.
    - locatie op de begraafplaats.
    - foto van de grafsteen (indien aanwezig).

Er is een uitgebreid register met meer informatie, zoals:

    - Naam.
    - voornamen.
    - geboortedatum.
    - geboorteplaats.
    - datum van overlijden.
    - plaats van overlijden.
    - datum begraven.
    - leeftijd.
    - echtgeno(o)t(e)van.
    - beroep.
    - locatie op de begraafplaats.
    - inlage (hoog of diep begraven).
    - eigenaar graf.
    - naam van de eigenaar.
    - adres van de eigenaar.
    - datum aankoop van het graf.
    - foto van de grafsteen (indien aanwezig).

Als U de informatie uit het uitgebreide register wilt weten kunt u dit vragen bij:
Gerrit Hoftijzer, Tel: 026-495 2112