Oude begraafplaats
De Pinkel
logo

     Algemeen nieuws
3 maart 2023: Einde van een mooie Fagus Sylvayica Purpurea

foto


Eens sierden drie machtige oude bomen het centrale deel van de oude begraafplaats de Pinkel. Een treurbreuk, de linde en een rode beuk. Alle drie opgenomen op de bijzondere bomenlijst van de gemeente Rheden. Een najaarsstorm heeft in 2017 geheel onverwacht de treurbeuk geveld. De kern van de boom bleek behoorlijk aangetast. De stomp is nog aanwezig in het rondeel als een monumentje. Al enkele jaren geleden constateerden we dat aan de rode beuk steeds minder blad verscheen. We weten dat aan de droogte. Maar vorig jaar bleek er een andere oorzaak te zijn. Op de wortels groeiden honingzwammen. Volgens deskundigen betekent dit het einde van de boom.foto

De wortels worden door de zwam verteerd en de boom sterft af. De boom bevond zich op een zodanige plek dat bij omvallen vele graven worden beschadigd. Kappen was de enige optie. De gemeente Rheden verleende ons dan ook de benodigde vergunning voor een noodkap. Het kappen is echter geen eenvoudige zaak tussen de graven. De plek is met een benodigde hoogwerker niet bereikbaar. De enige optie bleek een hoogwerker opgesteld buiten de begraafplaats. Geen goedkoop werkje! Het heeft dan ook enige tijd geduurd voor dat we het benodigde geld bijeen hebben gekregen. In maart van dit jaar is dan eindelijk de operatie uitgevoerd.
foto

Op Grindhuizen werd een grote torenkraan opgesteld met een zodanig lange arm dat drietal hiermee de afgezaagde stukken konden worden afgevoerd. Zo werd de boom langzaam ontmanteld en afgevoerd om uiteindelijk te eindigen als brandhoud. Het omzagen en afvoeren heeft de gehele dag in beslag genomen. Wat nog rest is een groot plateau van de nog aanwezige stomp. Zo eindigde ook de tweede aanzicht bepalende boom op de begraafplaats. Wat nog rest van het drietal is de Lindeboom. Wel zijn elders op de begraafplaats nieuwe rode beuken geplant. In de buurt van de gekapte beuk was dit niet mogelijk gezien de aanwezige honingzwammen in de bodem.

fotonajaar 2022: bank bij gedenkplaats

foto

De gedenkplaats voor jonggestorven kindjes is uitgebreid met een bank. Langzaam nadert dit monument zijn voltooiing. Wanneer het seizoen daar is zal de beplanting nog worden aangepast.

foto


voorjaar 2022: project gedenkplaats

foto

De eerste fase van het gedenkteken voor jong overleden kinderen is uitgevoerd door de Fa. Rijneveld uit Spankeren. De braamstruiken, boomstronken en andere struiken zijn verwijderd. De plek geëgaliseerd en de gedenksteen geplaats. Gras gezaaid en de heggetjes geplant. Nu groei afwachten. In de voorjaarsactie van "Ik buurt mee" zullen we een project starten voor de verdere beplanting.

april 2022: Herinnering Appie Meeuwissen

foto

Op 12 april 2022 bereikte ons het droevige bericht dat Appie Meeuwissen , medeweker van der onderhoudsgroep en lid van de groep vanaf de start van de groep, plotseling is overleden. De dag voor zijn overlijden, de 2e maandag van de maand, onze vaste onderhoud dag was hij er om het onkruid tussen de Vinca planten in het rondeel te verwijderen. Appie en zijn vrouw Kyra waren zeer trouwe aanwezigen in de groep. Appie zorgde er ook tijdig voor dat het signaal koffietijd werd gegeven en schonk vast de kopjes vol.

We zullen hem missen. Na de crematie heeft de familie de bloemstukken naar de pinkel gebracht en als mooie herinnering aan hem een naambordje op een van banken bij de ingang gemonteerd. Voortaan zal deze bank Appies bank heten.

foto


foto

december 2021: project gedenkplaats

In het najaar van 2021 heeft het bestuur van de Stichting Oude Begraafplaats de Pinkel deelgenomen aan de actie "Ik buurt mee" in de gemeente Rheden. Ons project: een gedenkplaats creëren voor de vele begraven kindjes tussen nul en twee jaar. Het project bestaat uit: het opschonen en inzaaien van het noordelijk gedeelte van de begraafplaats, het plaatsen van een gedenkteken en het beplanten van dit deel. In het noordelijk kwart van de begraafplaats zijn de meeste kinderen begraven. Dankzij het inzet van heel veel mensen is het streefbedrag van ruim € 2900 aan vouchers van de actie gehaald. De uitvoering van het project zal in het voorjaar van 2022 worden verzorgd door de firma Rijneveld uit Spankeren met hand en spandiensten van onze vrijwiligers.
november 2020: project groene heesters

foto

Op 24 november is het derde project in het kader van "Ik buurt mee" uitgevoerd.
In het met Vinca beplante rondeel zijn vier witte Hortensia's geplant. In deze tijd van het jaar is er door het bruine karakter van de kale stelen weinig van te zien. In de zomer hopen we op veel mooie bloemen die de entree een heel ander aanzien geven.
Ook in de grote grasvlakte aan de westzijde is beplanting toegevoegd: twee groepen van drie Rododendrons, die uit moeten groeien tot twee gesloten groepen.

foto
najaar 2020: Najaarsaktie "Ik buurt mee" 2020

foto
Ook het bestuur van de oude begraafplaats de Pinkel heeft samen met de vrijwilligers deelgenomen aan de actie "ik buurt mee" van de gemeente Rheden.
Het Rondeel bij de ingang is beplant met een bodembedekker Vinca minor, die in het voorjaar prachtige witte bloempjes geeft.
Op 20 oktober 2020 zijn de planten geleverd door Groencentrum Van Reine uit Velp en opgehaald door vrijwilligers.
Op 21 oktober zijn ze geplant, nadat de bodem was omgespit en de plantgaatjes waren voorzien van de benodigde groeistoffen.
En nu maar afwachten op het resultaat volgend jaar.

fotofoto

voorjaar 2020: gereedschap project

foto

In het kader van actie "Ik Buurt mee" hebben we een project aangevraagd en toegezegd gekregen voor de aanschaf van gereedschap.
Er zijn twee schoffels aangeschaft om het onkruid op de graven te kunnen verwijderen.
Daarnaast twee bladharken. Deze laatste zijn al heel veel gebruikt bij het verwijderen van het vele blad op de begraafplaats.
De vrijwilligers hebben ze na gebruik goed gekeurd.
december 2019: Groot onderhoud

foto
Op 16 en 17 december 2019 is groot onderhoud gepleegd aan het westerkwartier van de Pinkel. Door de firma Rijneveld is met groot materieel de opslag van struiken en bomen verwijderd en afgevoerd. Daarna het terrein gespit en gelijk gemaakt. In het voorjaar zal gras worden ingezaaid en enkele bomen geplant.november 2019: jaarlijkse eterij voor de werkers op de Begraafplaats en de Kerktuin.

foto

Op 20 november 2019 was het weer zover. De jaarlijkse eterij voor alle medewerkers op de Oude Begraafplaats de Pinkel en voor de werkers van de Kerktuinvan de Dorpskerk. Dit als dank voor hun trouwe diensten.

Dit jaar waren er weer erwtensoep, bruinebonensoep en groentensoep met als toetje vanille ijs met warme kersen. Ook nu weer bereid door Loes Kooij en Gerrit Hoftijzer.

De maaltijd werd zoals altijd door sponsors betaald.

Stien den Hartog-Boerman zorgde voor de muziekale omlijsting op de piano. Het werd al snel gezellig en met het Rhedense volkslied werd luidkeels meegezongen.

Vóór het toetje vertelde Gerrit Hoftijzer het een en ander over de plannen voor het komende jaar en gaf hij uitleg over wat in 2019 is gerealiseerd. Jan Pijfers gaf vervolgens uitleg over hetgeen op onze website is geraliseerd en wat in het komende jaar gaat gebeuren.

Daarna deed ieder een aanval op het toetje. Het was een gezellige avond.


april 2019: informatiebord

foto Op 17 april 2019 is het nieuwe informatiebord geplaats bij de ingang van de Begraafplaats.maart 2019: ANBI

Op 12 maart 2019 heeft de belastingdienst gemeld dat de stichting "Oude begraafplaats De Pinkel" kan worden aangemerkt als culturele ANBI met ingang van 21 februari 2018. Voor meer informatie kijk onder tabblad ANBI.


januari 2016: vrijwilligersprijs

foto De onderhoudsgroep van Begraafplaats "De Pinkel" wint "de vrijwilligersprijs voor groepen 2015" van de Gemeenten Rheden en Rozendaal.
De prijs, bestaande uit een geldbedrag van € 400,- en een bon voor een traktatie voor de hele groep, werd uitgereikt op 23 januari 2016 op de jaarlijkse bijeenkomst in Theotorne in Dieren.
Voor het geldbedrag is een aggregaat en gereedschappen aangeschaft.